Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Ерасмус+, објављује Конкурс за стипендирање мобилности наставника енглеског језика (English for Specific Purposes)на Универзитету у Орадеји (Румунија).

Конкурс је отворен до 1. новембра 2019. године.

Инфoрмaциje o пoтрeбнoj дoкумeнтaциjи и oстaлe дeтaљe кoнкурсa мoзeтe нaци нa сajту унивeрзитeтa.

Comments are closed.