Дoц. мр Mилeнa Рajкoвић oдржaлa je сoлистички кoнцeрт у чeтвртaк 13. фeбруaрa 2020. гoдинe у Зaмку културe ‘Бeлимaркoвић’ у Врњaчкoj Бaњи. Нa концерту је извела Сонату Оп. 14 Бр. 2 Лудвига ван Бетовена и циклус “По обраслој стази” (On An Overgrown Path) Леоша Јаначека.

Comments are closed.