Удружење за природу и друштво MULTIVOX из Ниша позива све заинтересоване студенте Факултета уметности у Нишу, Департмана за примењене уметности да доставе своје елаборате за идејно решење визуелног идентитета “Festival CircleArt”- 0% otpada, 100% kulture.

 

“Festival CircleArt“ је пројекат који сензибилише, едукује и информише јавност о концепту 0% отпада, 100% културе. Покреће активизам, нове форме уметности, окупља и оснажује капацитете неформалних група, удружења, која се баве отвореном екологијом, DIY културом (уради сам) и тако ствара амбијент за формирање нове сцене младих уметника еко активиста и покретање новог фестивала у Нишу.

У току осам месеци, удружење MULTIVOX, ће кроз свој пројекат, мапирати актере са уметничке и еколошке сцене, који се на територији града Ниша и југоисточној Србији, баве “циркуларном уметношћу”; кроз 2 јавне дебате афирмисаће и едуковати актере и јавност о новом моделу и концепту DIY уметности и подигнути ниво разумевања идеја и језика “зелене савремене уметности; биће одржане три креативне радионице за јачање капацитета актера са сцене и припремити амбијент за реализацију тродневног летњег фестивала. А сви мултимедијални садржаји и активности, биће доступни на сајту и друштвеним мрежама удружења.

Овај пројекат добио је подршку од стране Швајцарске владе, у оквиру пројекта “Култура за демократију”, који спороводи Хартефакт фонд и реализоваће се у периоду од априла до новембра 2023. године.

 

Циљ пројекта је стварање амбијента за покретање и реализацију првог “уради сам” фестивала одрживе уметности и културе у Нишу, под називом “CircleArt”, чија је тема за 2023. годину 0% отпада, 100% културе, што би уједно била и порука фестивала.

Идеја је да фестивал постане одржив, развија се и током времена постане регионалан.

 

Опис конкурса

Конкурс је анониман и заштићен уношењем шифре у пријаву кандидата, уместо давања личних података стручној комисији конкурса.

Кандидат на конкурс за идејно решење визуелног идентитета “Festival CircleArt”- 0% отпада, 100% културе”може пријавити једно идејно решење визуелног идентитета.

Идејни концепт треба да осликава идеју пројекта/фестивала, односно глобално актуелне теме. Поред тога, да прикаже креативну атмосферу свих актера фестивала који ће својим професионалним приступом представити град Ниш и његову културу у потпуно новом и модерном издању и крунисати их зеленом агендом.

Идејно решење треба да садржи пун назив Festival CircleArt” – 0% otpada, 100% kulture искључиво у латиничном писму.

Идејно решење ће се користити и на меморандуму, веб страници Удружења, социјалним мрежама, промотивном материјалу, плакату и другим медијима по одлуци Удружења за природу и друштво MULTIVOX.

Најбоље дизајнерско решење бира се за визуелни идентитет фестивала, а од селектованих радова планирана је  изложба која би отворила фестивал у простору где ће се септембра одржати дводневни фестивал.

Идејно решење мора бити ауторско дело и не сме садржати делове ни једног другог ауторства. Достављена решења не смеју бити претходно објављивана, или на други начин јавно дистрибуирана и не смеју кршити права трећих лица.

 

Дизајн логотипа треба да буде једноставан и препознатљив за уочавање. Избор типографије, палета боја и однос  ликовно графичких елемената треба да представља модерно, разумљиво и савремено решење које ће омогућити лаку употребу и примену у свим медијумима.

 

Учешће на конкурсу

Учешће на конкурсу је отворено за све заинтересоване студент Факултета уметности у Нишу, Департмана за примењене уметности.

За учешће на конкурсу (пријава) потребно је доставити следећу документцију:

 • изјаву о прихватању услова конкурса
 • изјаву о ауторству, односно искључености трећег лица из ауторског дела

на е-маил адресу multivoks@gmail.com са обавезним насловом мејла

Festival CircleArt”- 0% otpada, 100% kulture и то 30 дана од дана објављивања конкурса.

 

Конкурсна документација поднета након назначеног рока неће бити разматрана од стране стручне комисије.

 • писано образложење елабората
 • идејно решење

Напомена: Све од наведеног треба да буде потписано само шифром. Лични подаци (име, презиме, број телефона, е-маил адреса) се не наводе.

Предлоге идејног решења послати најкасније до 15. јуна 2023. у поноћ. Радови који пристигну након наведеног рока, или нису у складу са пропозицијама конкурса, неће бити разматрани од стране комисије.

 

Идејна решења

Идејно решење доставља се у ПДФ формату (у високој резолуцији).

Уз идејно решење потребно је доставити и писано образложење елаборате максималне дужине до 20 реченица, потписано искључиво шифром.

Основе идентитета треба да се припреме на А4 формат и да садрже следеће:

 • основни положај знака и (или) логотипа (монохромо решење)
 • конструкција знакаи (или) логотипа
 • пропорције истог у заштитном пољу форме (сафе зоне)
 • знаки (или) логотип у боји (назначена палета)
 • леттеринг
 • графичко обликовање плаката, примена решења на плакату (моцкуп)

Комисија

Након завршеног рока за подношење пријава, трочлана стручна комисија реализује конкурсни поступак архивирањем, анализом, селектовањем и оцењивањем радова пристиглих на конкурс и то најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Резултати конкурса биће објављени у року од 15 дана од дана окончања конкурсног поступка на Огласној табли и сајту Факултета уметности, као и на друштвеним страницама Удружења.

Награда

Одлуку о награђеном раду доноси стручни жири у трочланом саставу. Одлуке жирија су коначне и не подлежу жалби.

 

Аутор чији је рад оцењен од стране комисије, као најквалитетније (победничко) решење биће награђен новчано, уз сертификат.

Победничко решење биће коришћено у промотивне сврхе Удружења.

Победничко решење аутор ће применити на:

 • штампаним медијима (банер, плакат, ролл уп)
 • дигиталним медијима

Аутор победничког решења је сагласан да идејно решење прелази у власништво Удружења за природу и друштво MULTIVOX из Ниша који га даље може користити без његових додатних одобрења.

Аутор победничког решења преноси сва имовинска и друга права аутора Удружењу за природу и друштво MULTIVOX  из Ниша након што му буде исплаћена награда за победу у конкурсу.

Удружења за природу и друштво MULTIVOX из Ниша има право, уколико се јави потреба, да од аутора захтева одређена прилагођавања идејног решења.

Удружења за природу и друштво MULTIVOX из Ниша има право да изабрано идејно решење користи у целини или делимично.

 

Питања

Зa додатна питања у вези конкурса можете се обратити контакт особи.

Контакт особа: Марија Петернел

е-маил: multivoks@gmail.com

 

“Култура за демократију пружа подршку независној културној сцени у Србији да, користећи културу и уметност, подстиче критичко и креативно размишљање о друштвеним темама које су од важности за локалне заједнице. Такође, ЦФД пројекат подстиче сарадњу актера на независној културној сцени, креирајући на тај начин простор за промоцију плуралистичких вредности и интеркултуралног дијалога у Србији. Прва фаза пројекта траје од октобра 2021. године до фебруара 2025. и подржава га Влада Швајцарске, а спроводи Хартефакт фонд. “ 

Comments are closed.