Трочлана комисија у саставу: проф. др ум. Слободан Радојковић, председник и чланови проф. мр Бојан Живић и асистент др ум. Јована Ђорђевић, на основу увида у свеукупну активност студената свих година на Департману ликовних уметности у протеклој академској години, једногласна је у одлуци да овогодишња добитница Награде за графику „Велизар Крстић“ буде Наталија Илић, студенткиња 3. године ОАС, за изложене графике у оквиру серије портрета реализованих у техници алграфије.

Особен однос према цртежу, схватање изражајних могућности алграфије и континуирана посвећеност графици Наталије Илић, за исход су имали графике које карактерише аутентични рукопис и високи технички ниво реализације.

Comments are closed.