У оквиру VIII Међународног фестивала духовне музике „Музички едикт“, у понедељак 5. јуна од 11 сати у Конгресној сали Светосавског дома у Нишу биће одржана научна трибина на којој ће се разматрати различити аспекти у вези са српском духовном музиком. Учесници научне трибине: др Соња Маринковић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду (Место сазнања о музици православне духовне традиције у српском општем и музичком образовању), др Марина Марковић, доцент Факултета музичке уметности у Београду (Српско појање и просветитељске реформе српског школства: случај ручне књиге Теодора Јанковића Миријевског), др Дина Војводић Николић, музиколог (Духовна музика кроз критичку призму Петра Бингулца), др Небојша Тодоровић, редовни професор у пензији Факултета уметности у Нишу (Учешће и репертоар црквених хорова на XXIV, XXV и XXVI Интернационалним хорским свечаностима) и др Соња Цветковић, редовни професор Факултета уметности у Нишу (Композиторско стваралаштво у оквиру деловања Нишке црквене певачке дружине „Бранко“).

Званични сајт Фестивала: https://musicedict.choirbranko.rs/

Comments are closed.