У организацији Српске академије наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу и Универзитета у Нишу, Факултета уметности у Нишу, у петак, 5. новембра 2021. године са почетком у 11 часова, у мултимедијалној сали бр. 8 на Универзитету у Нишу, биће одржан научни скуп ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА 14: ЧУЛНОСТ И КУЛТУРА. Због неповољних епидемиолошких околности, овогодишњи скуп делимично ће бити одржан у виртуелном формату, а сви заинтересовани моћи ће да прате излагаче у директном преносу на Фејсбук страници Факултета уметности у Нишу.


На претходних тринаест симпозијума отворена су бројна питања из проблемског оквира традиционалне естетске културе: Естетска димензија куће (2005), Свакодневље и празник (2006), Тело и одевање (2007), Хлеб (2008), Игра (2009), Ерос (2010), Врт (2011), Занат (2013), Простор (2014), Медији (2015), Лепо и ружно (2016), Беседа (2017) и Слика и писмо (2018). За четрнаести симпозијум предложена је тематизација саме чулности, а будући да се чулност људскога бића посредује различитим формама културе, овај симпозијум концентрисан је управо око питања чулности и културе. Организатори наглашавају да се понуђена тема може сматрати како средишњом за сам пројект, тако и синтетичком, па и завршном темом читаве серије ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА.

 

Нaучни скуп звaничнo ћe oтвoрити прoф. др Јован Степановић, прорeктoр за науку и издавачку делатност Унивeрзитeтa у Нишу, уз пoздрaвнe рeчи дoписнoг члaнa СAНУ Влaдимирa Рaкoчeвићa, прeдстaвникa Oгрaнкa СAНУ у Нишу и прoф. др Mилeнe Ињaц, в.д. дeкaнa Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу.

 

У оквиру уводних предавања представиће се др Ивана Медић, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ, са темом Музичко приказивање чулности, и др Мишко Шуваковић, редовни професор Универзитета Сингидунум, Факултета за медије и комуникације, који ће излагати рад Сиве зоне: видљиво и невидљиво.

 

Након уводних саопштења, учесници симпозијума различитих научних и уметничких провенијенција изложиће своје радове који проблеме чулности и културе сагледавају у различитим областима – од философије, религије и књижевности до визуелних уметности, музике, медија и математике.

 

Дeтaљне инфoрмaциje кao и кoмплeтaн прoгрaм скупa погледајте ОВДЕ.

 

Comments are closed.