Eлектронско анкетирање студената основних академских студија и мастер академских студија биће спроведено у периоду од 16. маја 2024. године до 16. јуна 2024. године.

 

Студенти ће попуњавати упитнике дефинисане Правилником о вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета у Нишу и Правилником о вредновању квалитета студијских програма и Факултета уметности у Нишу.

 

Комисија за обезбеђење контроле квалитета и самоевалуацију

Председник проф. мр Катарина Ђорђевић, с. р.

Comments are closed.