ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА  

СТУДЕНТИ КОЈИ УПИСУЈУ ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.  ОД ПОНЕДЕЉКА 25.09. ДО 29. 09. 2023.  МОГУ ДА СЕ ИЗЈАСНЕ ЗА ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ 

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА НА  СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

           Студијски програм – Музичка теорија 

 

На I години основних академских студија

Група изборних предмета- Страни језик:

 • Италијански језик 
 • Енглески језик 

Студијски програм – Музичка теорија 

 

На II години основних академских студија

Група изборних предмета-Страни језик:

 • Италијански језик 
 • Енглески језик 

Студијски програм – Музичка теорија 

На III години основних академских студија

Група А:

 • Хорско дириговање 
 • Свирање  партитура 

Студијски програм – Музичка теорија 

На IV години основних академских студија

Група Б:

 • Методика наставе солфеђа 
 • Методика наставе музичке културе 

 Група В:

 • Семинар из Хармоније са хармонском анализом 
 • Семинар из Контрапункта 
 • Семинар из Музичких облика 
 • Семинар из Вокалне литературе
 • Семинар из Методике наставе солфеђа
 • Семинар из Методике наставе музичке културе

Група Г:

 • Анализа музичких стилова 
 • Естетика музике 
 • Група Д:
 • Менаџмент у култури 
 • Рад са ансамблом 
 • Дигитална обрада звука 
 • Солфеђо 

Студијски програми – Извођачке уметности (модули: Клавир, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Хорна, Гитара, Хармоника, Удараљке

 

На I години основних академских студија

Група изборних предмета-Страни језик

 • Италијански језик 
 • Енглески језик 

На II години основних академских студија

Група изборних предмета-Страни језик

 • Италијански језик 
 • Енглески језик

Студијски програм извођачке уметности- модул  Соло певање 

На I години основних академских студија

Група изборних предмета-Страни језик

 • Енглески језик 
 • Хор

На II години основних академских студија

Група изборних предмета-Страни језик

 • Енглески језик 
 • Хор

 

 На IV години основних академских студија

Студијски програми – Извођачке уметности (модули: Клавир, Соло певање, Гитара, Хармоника

 

 • Менаџмент у култури 
 • Анализа музичких стилова
 • Естетика музике

На IV години основних академских студија

Студијски програми – Извођачке уметности (модул: Удараљке

 

 • Менаџмент у култури 
 • Анализа музичких стилова
 • Хор

На IV години основних академских студија

Студијски програми – Извођачке уметности (модули: Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, Хорна

 

 • Менаџмент у култури 
 • Анализа музичких стилова
 • Естетика музике
 • Хармонија са хармонском анализом

Comments are closed.