ОБАВЕШТЕЊЕ  СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Настава у јесењем семестру академске 2023/2024. године завршава се у суботу 20. јануара  2024. године.

Овера јесењег семестра биће у периоду од 15. јануара 2024. године до 19. јануара  2024. године од 09:00 до 13:00 сати

Приликом  овере семестра студенти подносе:

  • уредно попуњен семестрални лист
  • индекс

Студенти образац добијају на Факултету.

 Настава у пролећном семестру академске 2023/2024. године почиње у понедељак, 19. фебруара  2024. године.

Comments are closed.