ОБАВЕШТЕЊЕ  СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

Настава у јесењем семестру академске 2022/2023. године завршава се у суботу 21. јануара  2023. године.

Овера јесењег семестра биће у периоду  од 16. јануара 2023. године до 20. јануара  2023. године од 09:00 до 13:00 сати.

Приликом  овере семестра студенти подносе:

  • уредно попуњен семестрални лист
  • уредно попуњен један образац ШВ 20
  • индекс

Студенти обрасце добијају на Факултету.

 Настава у пролећном семестру академске 2022/2023. године почиње у понедељак, 20. фебруара  2023. године.

Comments are closed.