Текст Конкурса налази се на следећем линку: 

Кoнкурс зa упис у I гoдину мастер aкaдeмских студиja aкaдeмскe 2022-2023. гoдинe (пдф)

Comments are closed.