Настава у јесењем семестру академске 2019/2020. године завршава се у уторак 21. јануара 2020. године.

Овера јесењег семестра је у периоду од 20. јануара 2020. године до 22. јануара 2020. године

 

Приликом  овере семестра студенти подносе:

  • уредно попуњен семестрални лист.
  • уредно попуњен један образац ШВ 20.

Студенти обрасце добијају на Факултету.

 

Студенти уписани академске  2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 године, који  нису положили све испите предвиђене студијским програмом, дужни су да уплате новчану противвредност неоствареног  броја ЕСПБ, помноженог износом од 2.000,00 динара.

Жиро рачун Факултета број: 840-2012666-89 са позивом на број 742  121 – 02

 

Настава у пролећном семестру академске 2019/2020. године почиње у уторак, 18. фебруара  2020. године.

Comments are closed.