Због тренутне ситуације Библиотека ће радити са корисницима у режиму који обезбеђује безбедност и очување здравља корисника и запослених.

  • Библиотекa почиње са радом 18.05.2020. године.
  • Читаоница, скриптарница и фотокопирање неће радити,
  • Потребна литература се искључиво издаје уз предходно попуњен захтев који се доставља на мејл vesnag@artf.ni.ac.rs
  • Захтев треба да садржи податке: име и презиме студента, број индекса, назив књиге и сигнатура која се налази у COBISS-u.
  • Након послатог захтева, сваки корисник ће бити обавештен о термину када може подићи наручене књиге.
  • Начин позајмице је уобичајен, уз индекс, лично задужење, нотни материјал се не издаје, као и речници и енциклопедије.

Comments are closed.