Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Наташа Петровић

Ментор: Др Наташа Нагорни Петров

Назив рада: Хармонски приказ каприча за клавир Феликса Менделсона, Франца Листа и Петра Илича Чајковског

 

Петак239. 2022. 11,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.