Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Стефан Вељковић

Ментор: Мас Александар Седлар

Назив рада: Третман вокалних деоница у ораторијуму „Краљ Давид” Артура Хонегера

 

Среда289. 2022. 16,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.