Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Анђела Цветковић

Ментор: Др Данијела Стојановић

Назив рада: Компаративна контрапунтска анализа шест Хендлових фугa HWV 605-610 и шест фуга на име BACH оп. 60 Роберта Шумана

 

Петак30. 9. 2022. 12,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.