Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Катарина Стојановић

Ментор: Др Марко Миленковић

Назив рада: Специфичност хармонског језика и однос према тексту у соло песмама Стевана Христића

 

Понедељак3110. 2022. 11,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.