Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Александра Куркић

Ментор: Др Игор Николић

Назив рада: Значај слушања музике у настави солфеђа I и II разреда средње музичке школе

 

Среда1412. 2022. 11,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.