Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Ивонa Стојков

Ментор: Др Миомира Ђурђановић

Назив рада: Савремена уметничка музика у настави Музичке културе у општем основном образовању

 

Среда, 31. 05. 2023. 11,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.