Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија 

Снежана Папић

Ментор: Александар Седлар, ванр.проф.

Назив рада: Феномен новог таласа у музици СФР Југославије кроз анализу вокалних деоница

Уторак, 27.06.2023. године 11,00х

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.