Ментор: др ум. Стеван Спалевић, ванр. проф.

Програм:

В. А. Моцарт: Рондо у а-молу, К. 511
Ф. Шуберт: Соната у а-молу, бр. 4 Д. 537
К Дебиси: Вече у Гранади (Естампи)

 

Понедељак 03.07.2023. 12,00 часова
сала бр. 6 Факултета уметности у Нишу
Кнегиње Љубице 10, Ниш

Comments are closed.