Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Андреa Ђукић

Ментор: др Данијела Илић

Назив рада: Утицај тематског материјала прве теме првог става на формирање и заокружење сонатног циклуса у Петој симфонији Лудвига ван Бетовена

Петак, 24. 06. 2022. 12,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.