Ментор: Мр Драгослав Аћимовић , редовни професор

Програм
В. А. Моцарт: Соната у це-молу, К. 457
Ј. Брамс: Рапсодија у ха-молу, оп. 79 бр. 1
Џ. Гершвин: Три прелида

 

Уторак, 05.09.2023. 10,00 часова
сала бр. 6 Факултета уметности у Нишу
Кнегиње Љубице 10, Ниш

Comments are closed.