Ментор: Мр Драган Томић, редовни професор

 

Тема:

Употреба гласа у соло песмама из циклуса националних школа

 

Петак, 29.09.2023. године 12,00 часова
Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12
Кнегиње Љубице 10

 

Comments are closed.