Ментор: Мр Драган Томић, редовни професор

 

Тема:

Музички елементи у вокалним деоницама главних ликова опере Парсифал Рихарда Вагнера из трећег чина

 

Петак, 29.09.2023. године 13,00 часова
Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12
Кнегиње Љубице 10

 

Comments are closed.