Ментор: Мр Игор Алексић, редовни професор

Програм:
Феликс Менделсон – Бартолди: Концерт за виолину и оркестар оп. 64 у е-молу

 

Петак 29.09.2023. 12,00 часова
сала бр. 6 Факултета уметности у Нишу
Кнегиње Љубице 10, Ниш

Comments are closed.