Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Извођачке уметности, виола

Јован Тимилијић

Ментор: Мр Весна Рилак Станимировић

Назив рада: Вилијам Волтон – Концерт за виолу и оркестар

Клавирски уметнички сарадник: спец. Бојан Младеновић

Понедељак, 4. 7. 2022. 12,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.6

Кнегиње Љубице 10

Plakat Jovan Timilijic

Picture 1 of 1

Comments are closed.