Ментор: Александар Седлар, ванредни професор

 

Тема:

Третман гласова у трилогији опера Филипа Гласа Ајнштајн на плажи, Сатјаграха и Ахенатон

 

Петак, 29.09.2023. године 14,00 часова
Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12
Кнегиње Љубице 10

 

Comments are closed.