Ментор: Др Игор Николић

Назив рада: Примена традиционалних песама Косовскопоморавског округа у настави солфеђа у основној музичкој школи

Среда2911. 2023. 14,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

 

Comments are closed.