Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Музичка теорија

Ана Ђорђевић

Ментор: Др Наташа Нагорни Петров

Назив рада: Приказ елемената романтичарске хармоније на примеру одабраних клавирских квартета Феликса Менделсона, Јоханеса Брамса, Габријела Фореа и Рихарда Штрауса

Среда67. 2022. 13,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.