Данка Човић

Ментор: др Данијела Илић

Назив рада: Кохерентност циклуса „Море” Клода Дебисија

0807. 2024. 12,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.12

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.