Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Извођачке уметности, флаута

Валентина Станојевић

Ментор: Мр Миомир Симоновић

Назив рада: Андре Жоливе – Концерт за флауту и гудачки оркестар

Среда137. 2022. 12,00 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.6

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.