Одбрана завршног рада Мастер академских студија – Извођачке уметности, флаута

Јована Јовановић

Ментор: Др ум. Јована Јовановић

Назив рада: Карл Филип Емануел Бах – Концерт за флауту и оркестар у де молу

Петак99. 2022. 13,45 сати

Факултет уметности у Нишу, кабинет бр.6

Кнегиње Љубице 10

Comments are closed.