Колоквијум за текући семестар, за претходне семестре

ПОНЕДЕЉАК, 09.10.2023. уч. бр. 12

 

ПИСМЕНИ И УСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ

08:00-08:45 – II година – C3, C4

08:45-09:30 – III година + IV година соло-певање – С5, С6, С7, С8

09:30 – I година – С1, С2

Comments are closed.