Први Међународни Симпозијум мозаика у Јордану, ауторски пројекат мозаичара Заида Мухамед Ариф Ал-Авамле (Zaid Muhammad Arif Al-Awamleh – уједно и Директор за медије и односе са јавношћу Општине Ас Салт), одржан је у периоду од 7. – 24. новембра 2023. године у граду Ас Салту у Јордану.

     Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO) уврстила је историјски јордански град Ас Салт на листу светске баштине као „град толеранције и цивилизованог гостопримства“. Тим поводом је реализован мозаик димензија 3,5 са 2,5 метара, који је изложен на тргу Акба бин Наф у центру града Ас Салт. Овај пројекат организован је под покровитељством Министарства туризма и антиквитета, Општине Греатер Салт у сарадњи и партнерству са Дирекцијом за туризам покрајине Балка, Децентрализованим саветом покрајине и Фондацијом за обнову града Ас Салта. На овогодишњем сазиву учествовало је више од двадесет уметника из дванаест земаља: Алжир, Велика Британија, Египат, Италија, Јордан, Либан, Мароко, Немачка, Португал, Србија, Тунис и Холандија. За израду мозаика је коришћена богата палета локалног природног камена у комбинацији са стакленим и златним плочицама. Разноврсне уметничке праксе и креативна решења учесника приликом израде ове мозаичке композиције допринела су симболичкој представи мира, толеранције и љубави за различитости.

     У реализацији овог пројекта учествовала је и Маја Ђуровћ, доцент на Департману за ликовне уметности Факултета Уметности Универзитета у Нишу.


     The First International Mosaic Symposium in Jordan, the Art project initiated by mosaic artist Zaid Muhammad Arif Al-Awamleh – Director of Public Relations and Media of Greater Salt Municipality, was held from November 7th till November 24th  2023 in the city of As Salt in Jordan.

     The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) listed the historic Jordanian city of As Salt as a World Heritage Site as a “city of tolerance and civilized hospitality”. For that occasion a mosaic composition measuring 3.5 x 2.5 meters, representing the cityscape of As Salt was realized, which is now displayed on Uqba bin Nafi square in the center of As Salt. This project is organized with the support of the Ministry of Tourism and Antiquities, Greater Salt Municipality in cooperation and partnership with the Balqa Governorate Tourism Directorate, the Decentralized Governorate Council and the Salt Reconstruction Foundation. More than twenty artists from twelve world countries participated in this event: Algeria, Great Britain, Egypt, Italy, Jordan, Lebanon, Morocco, Germany, Portugal, Serbia, Tunisia and the Netherlands. A rich palette of local natural stone combined with glass and gold tiles was used to create the mosaic. Various artistic practices and creative solutions were implemented in the creation of this mosaic composition in order to symbolically represent a message of peace, tolerance and love for diversity.

      Maja Đurovć, assistant professor at the Department of Fine Arts, Faculty of Arts, University of Niš, took part in the realization of this art project.

Comments are closed.