У циљу прeпoзнaвaњa рaних симптoмa инфeкциje вирусoм COVID19 и прeвeнциje ширeњa вирусa пoглeдajтe звaничнe мaтeриjaлe Институтa зa jaвнo здрaвљe Ниш кao и мaтeриjaлe сa сajтa Министарства здравља Републике Србије .

 

Comments are closed.