Упис кaндидaтa 10, 13, 14 и 15. јула 2020. године, у периоду од 09:00 до 14:00 сати, у Служби за наставу и студентска питања, ул.  Кнегиње Љубице бр. 10

 

Потребна документација за упис:

  • Оверене фотокопије докумената (оригинална документа на увид);
  • Доказ о уплати 3.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-02, сврха уплате: Упис, индекс и накнада за обраду oбрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету);
  • Индекс (добија се на Факултету), који кандидати попуњавају ћириличним писмом;
  • 2 (две) фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
  • Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 30.000,00 динара, у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-02 (другу, трећу и четврту рату школарине у износу од по 30.000,00 динара студенти уплаћују: 1. октобра 2020., 15. јануара 2021. и 15. марта 2021.);
  • Доказ о уплати 300,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-06, сврха уплате: Осигурање.

Comments are closed.