ПОНЕДЕЉАК, 30. 01. 2023: ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

14,00: ИМ 1, 2

15,00: ИМ 3, 4

16,00: ИМ 5, 6, апсолвенти

УТОРАК, 31. 01. 2023: МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

10,00: ИМ 1, 2

11,00: ИМ 3, 4

12,00: ИМ 5, 6, апсолвенти

Колоквијуми се одржавају у згради деканата, Кнегиње Љубице 10, соба 2

                                                                                                      Проф. др Соња Цветковић

Comments are closed.