Распоред полагања теста из слушања музике (петак 21. и субота 22. јануар) са сатницом и групама студената објављен је на Наставном порталу и огласној табли Факултета.

Comments are closed.