Самостална изложба Таргетирање др ум. Миљане Раденковић, асистента на Факултету уметности у Нишу, отворена је 12. 12. 2022. у АРТ галерији Центра за културу и уметност у Алексинцу.

На питања Шта видиш? Чему тежиш? Куда идеш? Који је твој циљ? одговара серијом радова са подстицајним порукама. Свесно оставља тумачења иза себе и трага за смислом, симболиком боја и новом формом. Њена методологија има тенденцију ширења. Непотрошивост уметничког експеримента уметница поставља пред публику, чиме код посматрача евоцира претходно започету реторичку мисао Ко? Шта? Када? Где? Зашто? Како? и ствара погодно тло за унутрашња преиспитивања. Миљана препознаје проблем данашњице и нуди нам властити став, полазећи од чињенице да уметност има важну улогу у освешћивању реципиента, његових чула и перцепције. Док полази из тачке и иде ка маргинама, формира мету, и на тај начин подражава концепт отовреног дела. Самим тим, оставља простора посматрачима да сами посегну за суштином, тј. стимулише их да изнова интерпретирају дело и да нађу одговоре на постављена питања.

Ван. проф. Анита Милић

Comments are closed.