Мр Катарина Симоновић Иванковић, ванр. проф. са Катедре за соло певање на Факултету уметности у Нишу, одржала је солистички концерт- реситал у свечаној сали Музичке Академије у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, 12.10.2022.год. Клавирска сарадња: мр Ана Аћимовић, самостални стручни сарадник на Факултету Уметности Приштина – Звечан (КиМ). На програму су била дела: Ф Листа, П. И. Чајковског, И. Бајића, Ст. Биничког и С. Христића.

Comments are closed.