Колоквијум за текући семестар, за претходне семестре

понедељак, 04.09.2023. уч. бр. 12

 

ПИСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ

13:30-14:00 – I година – С1, С2

14:00-14:30 – II година – C3, C4

14:30-15:00 – III година + IV година соло-певање – С5, С6, С7, С8

 

УСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ

15:00-16:00 – I година – С1, С2

16:00-17:00 – II година – C3, C4

17:00 – III година + IV година соло-певање – С5, С6, С7, С8

Comments are closed.