СОЛФЕЂО – ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Колоквијум за текући семестар, за претходне семестре

 

ПИСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ

уторак, 23.05.2023. уч. бр. 12

08:00-08:45 – I година – С1, С2 гудачи, дувачи, удараљке

08:45-09:30 – I година – С1, С2 клавир, хармоника, гитара, соло-певање

понедељак, 29.05.2023. уч. бр. 12

08:00-08:45 – II година – C3, C4 клавир, хармоника, гитара, соло-певање

08:45-09:30 – II година – С3, С4 гудачи, дувачи, удараљке

10:00-10:45 – III година – С5, С6 клавир, хармоника, гитара, соло-певање

10:45-11:30 – III година – С5, С6 гудачи, дувачи, удараљке + IV година – С7, С8 соло-певање

 

ПОПРАВНИ ПИСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ

уторак, 30.05.2023. уч. бр. 12

08:00-08:45 – I година – С1, С2

08:45-09:30 – II година – C3, C4

10:00-10:45 – III година – С5, С6 + IV година – С7, С8 соло-певање

 

СОЛФЕЂО – ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Колоквијум за текући семестар, за претходне семестре

 

УСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ

среда, 24.05.2023. уч. бр. 12

гудачи, дувачи, удараљке

11:45-12:45 – I година – С1, С2

13:00-14:00 – II година – C3, C4

14:00 – III година – С5, С6 (уч. бр. 2)

среда, 31.05.2023. уч. бр. 12

клавир, хармоника, гитара, соло-певање

11:45-12:45 – I година – С1, С2

13:00-14:00 – II година – C3, C4

14:00 – III година – С5, С6 + IV година – С7, С8 соло-певање (уч. бр. 2)

Comments are closed.