ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР 2

СОЛФЕЂО – ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

КОЛОКВИЈУМ 

понедељак, 10.10.2022. уч. бр. 12

 

ПИСМЕНИ И УСМЕНИ КОЛОКВИЈУМ 

08:00-08:45 – I година – Солфеђо 1 и 2

08:45-09:30 – II година – Солфеђо 3 и 4 

10:00-10:45 – III и IV година – Солфеђо 5, 6, 7 и 8

Comments are closed.