Након веома успешне сезоне током које је отворено 13 изложби, Улична Галерија “Мезанин” у Нишу

објављује позив за пријаву на конкурс за излагачку сезону 2023/24. Сви заинтересовани ствараоци, кустоси,
удружења и организације могу послати своје предлоге за организацију самосталних или групних изложби као и
осталих пратећих манифестација до 15.02.2022. године.
Улична Галерија “Мезанин” је као отворен простор за деловање стваралаца алтернативног усмерења
предвиђен пре свега за просторне инсталације, перформансе, свирке и разне пратеће садржаје који се могу
одржавати за време трајања изложби.
Идеје и концепте за изложбе, као и пратеће манифестације, слати у ПДФ форми на имејл галерије
mezanin2@gmail.com.
Потребно је доставити:
⚫Кратку биографију (до 300 речи) (и) или онлајн портфолио (instagram, behance, facebook)
⚫Репродукције радова који се предлажу за саму изложбу
⚫Концепт изложбе (манифестације) – кратак опис до 300 речи
Оно што треба узети у обзир приликом пријаве јесте да је галерија “Мезанин” као улична галерија, по својој
природи, ограничена на штампани медиј или оригинале, искључиво на одговорност аутора. Димензије и
распоред изложбених ормара можете наћи на Facebook/ Instagram/ Linktree страници галерије.
Комисија ће након завршетка конкурса на основу јасноће концепта, техничке изводљивости као и
комуникације са аудиторијумом одабрати најбоље ауторе.
Улична Галерија Мезанин настала је са идејом промоције битних праваца културе као што су илустрација, стрип,
колаж, фото и видео уметност. У сарадњи са Локалном Фондацијом Ниш и уз помоћ клуба “Feedback”, Улична
Галерија “Мезанин” отворена је октобра 2021. године у Балканској улици у Нишу. Поред промоције наведених
медија улична галерија у Нишу има за циљ и побољшање животног простора као и охрабривање младих
уметника у овом граду и шире. До сада, Улична Галерија “Мезанин” броји 13 ауторских изложби од стране 20
аутора који су се претходне излагачке сезоне преставили нишкој публици.

Comments are closed.