Др Слободан Радојковић, ванредни професор Факултета уметности и Мартина Ђорђевић, студент IV године на Департману за ликовне уметности Факултета уметности учествoвaли су на традиционалној међународној Изложби Графике малог формата у Галерији Графички колектив у Београду, децембра 2017. године.

Као редовна годишња манифестација Галерије Графички колектив, Изложба графике малог формата временом је постала, уз Мајску изложбу графике, значајан пункт за презентацију реалних домета савремене графичке продукције и прилика за њено критичко сагледавање.

Comments are closed.