Ванредни проф. Слободанка Пајић, учествовала је као корепетитор на фестивалу Филипови дани са Анитом Ферлеж – Ераковић, сопран и камерним саставом ,,Кораци” у Католичкој цркви у Нишу 23. јуна 2022. године.

Comments are closed.