Фондација Темпус, путем пројекта подржаног од стране амбасаде Сједињених Америчких Држава (САД) у Београду, објављује јавни позив за обуке предавача за извођење наставе на енглеском језику на четири највећа државна универзитета у Србији: Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу и Универзитету у Крагујевцу.

 

Обука ће бити спроведена од стране стручњака у области англистике и представника горе наведених државних универзитета. Поменути тренери су стручњаци на пољима English as a Medium of Instruction (EMI) и English for Specific Purposes (ESP), са искуством у обучавању академског особља и иновативним наставним активностима.

 

По завршетку обуке, очекује се да учесници:

  • Активирају своје језичке вештине у домену језика струке;
  • Овладају знањем и буду у могућности да примене наставне методологије прилагођене међународном окружењу на енглеском језику,са посебним нагласком на иновативне методе наставе (нпр. управљање радом у групама и радом у учионици, подстицање интеракције студената, стратегије за приступ студентима различитих националности и матерњих језика итд.);
  • Овладају знањем и буду у могућности да примене адекватнеметоде планирања часова и оцењивања студената у међународном окружењу;
  • Овладају знањем и буду у могућности да применеиновативне ИТ алате у настави на енглеском језику.

 

Нагласили бисмо да обука није усмерена на подизање општих језичких компетенција, већ на специјализовану област English as a Medium of Instruction, тј. коришћење енглеског као језика наставе, те је владање енглеским језиком на Б2 нивоу неопходан предуслов за учешће.

 

Обука би отпочела почетком новембра 2022. године, а њено трајање и динамика били би утврђени у договору између полазника и тренера, у зависности од расположивости и преференција полазника, а план је да то буде у трајању од 2 месеца. Обука ће бити организована динамиком једног до два двочаса недељно.

Учешће у обуци је бесплатно, а учесницима ће бити обезбеђени и материјали за рад. Обука ће бити спроведена у просторијама матичних универзитета. Обуке на четири универзитета развијене су по истом моделу, али имају своје специфичности прилагођене потребама појединачних универзитета. Стога, сви полазници, без обзира на место пребивалишта похађају обуку организовану од стране универзитета на коме су запослени.

 

 

На крају обуке, свим полазницима који положе завршни тест биће додељен сертификат који издаје Фондација Темпус.

 

Услови конкурса

 

  1. Кандидати морају бити формално повезани са Универзитетом, тј. чланицама у саставу Универзитета и морају имати бар минимални ангажман у извођењу наставе. Фондација Темпус задржава право да, у сарадњи са ректоратом матичног универзитета пријављених кандидата, затражи на увид документ који потврђује формалну повезаност и ангажовање у настави, када то није очигледно.
  2. Кандидати морају минимално поседовати језичке вештине на Б2 нивоу у складу са шестостепеном скаломЗаједничког европског оквира за живе језике (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

 

Критеријуми селекције кандидата

 

Ниво познавања језика у тренутку пријаве ће бити примарни критеријум селекције.

 

Након истека рока зa пријаву, а у циљу процене језичких компетенција, те осигурања хомогености групе, сви кандидати који испуњавају формални услов конкурса полагаће улазни тест језичких компетенција. Тестирање ће бити спроведено у сарадњи са предавачима, стручњацима у области англистике и представника горе наведених државних универзитета. Тестирање пријављених кандидата је планирано за период од 20. до 25. октобра. 

Напомена: сви кандидати који поседују сертификат међународно признатих тестова који су издати у протеклих 5 година у односу на датум пријаве на конкурс могу приложити овај сертификат који ће бити посматран као замена за тестирање. Признају се следећи сертификати: IELTS (са минималним резултатом 7.5), TOEFL (са минималним резултатом 90), као и Cambridge испити FCE, CAE и CP.

 

У граничним случајевима, када више кандидата на улазном тесту оствари идентичан број поена, а нема довољно места у групама, могу бити примењени и следећи критеријуми:

  • Врста радног односа, односно ангажовања на матичној високошколској установи;
  • Проценат ангажмана у настави;
  • Могућност извођења наставних предмета на енглеском језику (акредитација студијског програма на енглеском језику, искуство у раду са страним студентима, доступност предмета на енглеском језику у каталогу предмета Универзитета, заинтересованост страних студената за ову академску област и сл.);
  • Мотивација.

 

Напомена: Приликом селекције, предност ће бити дата кандидатима који нису учествовали на обукама спроведеним у оквиру ове иницијативе у академској 2019/2020. и 2021/2022. години.

Начин пријаве

 

Пријаву за обуку је потребно попунити, путем овог пријавног формулара, најкасније до недеље, 15. октобра 2022. године у 23:59 часова.

 

За сва додатна питања будите слободни да контактирате Групу за високо образовање, путем имејл адресе higher-education@tempus.ac.rs или путем телефона (+381 11 33 42 430, опција 4).

Comments are closed.