Др Марија Думнић Вилотијевић, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ, одржаће предавање на тему Вокална музика Врања и околине од седамдесетих година ХХ века до данас у етномузиколошким истраживањима.

Предавање ће бити одржано у четвртак, 23. јуна 2022. године, у 12 сати, у Огранку САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2 (Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8).

 

Comments are closed.