ПОРТАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (link)

Анкетирање наставника и сарадника Факултета уметности ради сачињавања Извештаја о самовредновању биће извршено онлајн у периоду од 16. маја до 1. јуна 2022. године.  Упитник је анониман и спроводи се искључиво у циљу побољшања наставног процеса и организације факултета. Анкету можете попунити на следећем линку ПОРТАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ (link)

 

Comments are closed.